16. mars 2019177 dager igjen

Gratis skirenn for alle barn fra 3-10 år i Hovden sentrum.

Dette er et lavterskeltilbud uten tidtaking. I 2017 deltok 234 barn!

Rennet starter i Hovden sentrum kl. 11:00/ 11:15. Husk påmelding og henting av startnummer i god tid før starten - gjerne i løpet av dagene før rennet (og senest kl. 10 på renndagen). 

Påmelding og henting av startnummer hos Destinasjon Hovden (turistkontoret) i Hovdetun, Hovden sentrum.

Rennet er ei kort løype (ca 300 meter) som starter i lysløypa ved "Hovden Å" langs Otra, og mål er midt i sentrum.

Barna starter 2 og 2 og blir delt inn i følgende aldersklasser:

9 - 10 år (start kl. 11:00)

7 - 8 år (klare til start fra kl. 11:00)

5 - 6 år (klare til start fra kl. 11:15)

3 - 4 år (klare til start fra kl. 11:15)

I startområdet skilter vi områder for oppstilling for de ulike aldersklassene.


I mål får alle flott medalje, og vi serverer boller, kakao og varm saft.


Rennet er et samarbeid mellom HovdenTour, Destinasjon Hovden og sentrumsbedriftene.

Følg gjerne arrangementet på facebook.

  


Generalsponsor
Hovedsponsorer
Sponsorer
SAMARBEIDSPARTNERE