Sponsorer - topp
19. mars 2022180 dager igjen

Gratis skirenn for alle barn fra 3-10 år i Hovden sentrum.

Dette er et lavterskeltilbud uten tidtaking. I 2019 deltok 234 barn!

Pga Korona er det ikke satt opp noe dato for 2021
Dato for 2020 er lørdag 22.februar

Renn start er klokka 11,00. Husk påmelding og henting av startnummer i god tid før starten - gjerne i løpet av dagene før rennet. 

Påmelding og henting av startnummer hos Destinasjon Hovden (turistkontoret) i Hovdetun, Hovden sentrum.

Rennet er ei kort løype (ca 300 meter) som starter i lysløypa ved "Hovden Å" langs Otra, og mål er midt i sentrum.

Barna starter 2 og 2 og blir delt inn i følgende aldersklasser:


I startområdet skilter vi områder for oppstilling for de ulike aldersklassene.


I mål får alle flott medalje, og vi serverer boller, kakao og varm saft.


Rennet er et samarbeid mellom HovdenTour, Destinasjon Hovden og sentrumsbedriftene.

Følg gjerne arrangementet på facebook.

  


Generalsponsor
Hovedsponsorer
Sponsorer
SAMARBEIDSPARTNERE